1/7 Konsantre Astar

1/7 Konsantre Astar

1/7 Konsantre Astar

Kategori : Astar Ürünleri

1/7Konsatre Astar

TANIM
Pva esaslı, renksiz kullanıma hazır
iç cephe alçı astarıdır.

ÖZELLİKLER
Yüksek emici alçı yüzeylerde
boya işleminde yaşanan sorunlara çözüm getiren
kullanıma hazır alçı astarıdır. Alçı yüzey
üzerindeki serbest alçı tozlarını bünyesinde
tutarak üzerine uygulanacak boyanın alçı
tarafından emilmesini önlerken boyanın yüzeye
güçlü tutunmasını ve boya sarfiyatını azaltır.

UYGULAMA ALANLARI
Alçılı yüzeyleri boyaya hazırlamak için kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Fırça veya rulo ile uygulayınız.
Uygulamaya geçmeden önce
zeminde gevşek veya kabarmış eski boya
kalıntıları temizlenmelidir. Çatlak veya
seviye farkı olan alanlar düzeltilmeli,
gerekli kuruluk ve temizlik bittikten sonra
Saten alçı astarı uygulanmalıdır.

KURUMA SÜRESİ
20 °C ve % 60 nemli ortamda; dokunma
kuruması 2 saat, tam kuruma 24 saattir.
Dikkat Saten alçı astarı kullanıma hazır haldedir.